تبلیغات
سایت تفریحی و سرگرمی* همه چی از همه جا * - شخصیت شناسی چهره/شخصیت درونی افراد را از روی چهره آنها تشخیص دهید
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
شخصیت شناسی چهره/شخصیت درونی افراد را از روی چهره آنها تشخیص دهید
شخصیت شناسی چهره/شخصیت درونی افراد را از روی چهره آنها تشخیص دهید


تست شخصیت شناسی بسیار جالب چهره را در ادامه بخوانید...

صورت گرد:صاحب این گونه چهره فردی است بسیار درویش مسلك، مهربان كه عاشق صلح و صفا میباشد این فرد میتواند عاشق بسیار خوبی باشد.

 


صورت چهار گوش:صاحب یك چنین چهره ای حتما از اراده بسیار قوی برخوردار است و به احتمال خیلی زیاد هم به رهبری گروهی خواهد رسید. جنگجوی بسار خوبی است و در عشق بسیار رك گو و مصمم میباشد.

صورت شبه مثلث:صاحب یك چنین صورتی از هوشی بسیار زیاد و استعداد فوق العاده ای برخوردار میباشد. این فرد عاشقی بسیار مهربان و وفا دار به حساب می آید.

صورت سه گوش:صاحب یك چنین چهره ای بسیار حساس میباشد. فرد با وجود حساس بودن بسیار درونگرا نیز میباشد. این گونه افراد بعضی وقتها رویایی و رویا پرست میشوند و امکان زیادی نیز وجود دارد كه حیله گر نیز باشند این گونه افراد میتوانند خیلی حسود باشند و در عین حال كمترین وفاداری نسبت به همسر و محبوبشان ندارند.

صورت مستطیلی:صاحب این گونه چهره همیشه در زندگی موفق میباشد. جاه طلب هستند و حتما نیز به مقامهای بالایی خواهند رسید. بسیار قدرتمند هستند و همه را در سطح پایین تر خورد میبینند.

ابرو


دلپسند ترین ابرو آنی است كه بسیار تمیز و كشیده باشد و قوس زیبایی روی چشم باشد.اگر انتهای باریك ابرو به طرف بالا متمایل شده باشد صاحب آن بسیار شجاع و وفا دار میباشد و در سخت ترین شرایط نیزدوست و محبوبش را تنها نخواهد گذاشت.

اگر انتهای ابرویی دراز و متمایل به پایین باشد صاحب آن بسیا خوش شانس خواهد بود و در موقعیت اجتماعی حتما مقام بالایی خواهد یافت و بسیار ثروتمند خواهد شد. داشتن همسری با این مشخصات آرامش خیال به همراه خواهد داشت.

اگر ابرو پر پشت و كوتاه باشدصاحب آن بسیار با شخصیت و خانواده دوست و متعصب خواهد بود.

اگر موهای ابرویی در دو جهت مخالف رشد كرده باشد صاحب آن غیر قابل اطمینان و اعتماد خواهد بود.

اگر ابرویی به طور مستقیم و متمایل به بالا باشد صاحب آن بسیار رویایی و میتواند عاشقی بسیار هیجان انگیز باشد.

ابروان قوسی به شخصی تعلق دارند كه بسیار زورگو، خود مختار با قدرت بیش از اندازه و غیر قابل كنترل جنسی میباشد.

ابروانی كه در وسط به هم رسیده باشندبه شخصی تعلق دارند كه بسیار مصمم میباشد و بجز عقیده خودش به عقیده كسی اهمیت نمیدهد و میتواند عاشقی بسیار زورگو باشد.

صاحبان آبروان مستقیم و به هم چسبیده بسیار رك گو هستند و به نظریه و عقاید دیگران در مورد خود كمترین اهمیتی نمیدهند.

چشمها


صاحب چشمهای درشت ، بسیار حساس و در عین حال از صمیمیت زیاد برخوردارند.

اگر مردمك چشمی درشت باشد صاحب آن بسیار سخاوتمند و وفادار و صمیمی میباشد و نسبت به معشوق و همسر وفادار خواهد بود.

اگر مردمك چشمی كوچك است صاحب آن حساس و شخصیتی منزوی طلب خواهد داشت.

اگر عنبیه چشمی درشت باشد، صاحب آن بسیار حساس بوده وبه راحتی میرنجد و ممكن است بدون دلیل خوشحال شود و با كوچكترین بهانه ای به گریه بیفتد.

اگر عنبیه چشمی كوچك باشد صاحب آن احتیاج بسیار زیادی به توجه دیگران دارد و به سادگی احساسش را بروز نمیدهد.

چشمانی كه بیش از حد معمول به هم نزدیك باشند ، صاحب آن بسیارنكته سنج خواهد بود و جزئیات هیچ چیز از نظرش دور نخواهند ماند. گاهی اوقات یك چنین افرادی میتوانند بسیار تنگ نظر باشند.

اگر چشمانی بیش از حد معمول از هم فاصله داشته باشند صاحب آن بسیار متفكر خواهد بود. یك چنین شخصی از وسعت فكری بیش از اندازه برخوردار خواهد بود و به طور كلی یك چنین افرادی را میتوان بسیار باهوش و در عین حال روشنفكر نامید. خواسته ها و توقعات یك چنین فردی از زندگی بیش از حد میباشد و اراده اش را هو دارد كه به همه خواسته های خود برسد.

دماغ

دماغ كوتاه:


صاحب یك چنین دماغی حتما دارای یك شخصیت ممتاز میباشد، با روحیه ای بسیار شاد و با دست و دلبازی بسیار زیاد . عشق برای یك چنین شخصیتی بسیار مهم به شمار میرود و خود نیز بسیار عاطفی میباشند.

دماغ بلند:


قدرت اراده بسیار زیاد و طبیعت گرم از مختصات چنین دماغی هستند، یك چنین شخصی از نظر جنس مخالف بسیار محبوب میباشد و در عین حال نیز خود فردی بسیار مسئول میباشد. اگر دماغ شخصی بسیار بلند میباشد شخصی بیش از اندازه جاه طلب خواهد بود و در عین حال بسیار كله شق.

اگر دماغی به صورت محدب باشد صاحب آن عاشق تفریح میباشد و همه سعیش را برای خوشحال كردن محبوب ، دوست و همسرخود خواهدنمود. در عین حال صاحب یك چنین دماغی شخصی بسیار پول پرست خواهد بود ولی اگر كسی صاحب دماغ مقعری باشد، برعكس بالایی بسیار سخاوتمند و دست و دلباز خواهد بود و برای محبوب و همسرش مرتب كادوهای گرانبها خواهد خرید .

اگر دماغی بسیار پهن باشد صاحب آن بسیار حساب گر خواهد بود و در عین حال در عشق و ازدواج بسیار وفا دار است .

لبها


اگر شخصی صاحب لبهای باریك باشد هرگز نباید از او انتطار ابراز عشق و عاطفه زیاد داشت و هر گاه یك چنین فردی به شما ابراز عشق بكند باید آن را جزو یكی از معجزات به حساب بیاورید.

صاحب لبهای پر گوشت و كلف حتما بسیار حراف تشریف دارد و سخنش نیز دلنشین خواهد بود. این شخص همیشه آماده كمك به كسانی است كه احتیاج به او دارند و در عین حال كه سخنران بسیار خوبی به حساب می آید مستمع فوق العاده ای نیز هست . این گونه افراد بسیار قابل اعتماد میباشند و از طرف دیگر بسیار شهوت پرست نیز میباشند.

 

برخی از كارشناسان بر این باورند كه مدل موی شخص می‌تواند نشان‌گر تصویر شخصی, كیفیت زندگی, میزان عملگرایی، خودنمایی، اثرگذاری و پایگاه اجتماعی و اقتصادی فرد باشد. برخی نیز بر این باورند كه موی شخص می‌تواند نشانگر بالندگی عاطفی و ناحیه‌ی زیستی باشد.


مفاهیم مختلف مدل‌های مختلف مو را در طول دهه‌های گذشته از نظر بگذرانید. فرضاً, در دهه‌ی 60 و 70 قرن بیستم موی بلند شخص نشانه‌ی عصیان‌گری و شورشگری بود، اما امروزه در دهه‌ی 90 یك راننده‌ی كامیون بیابان نیز موهایش را بلند می‌كند تا بسان سلطان موسیقی راك جلوه كند. باید توجه داشت كه موهای بلند دخترك 15 ساله تفسیر متفاوتی با موهای بلند یك زن 55 ساله دارد. در هر صورت, در این قسمت حتی‌المقدور اسرار شناخته شده‌ی انواع مدل مو را در اختیار شما قرار می‌دهیم. باید توجه داشت كه نشانه خوانی باید همراه با نشانه‌های آشكار سایر ویژگی‌های فرد باشد تا بتواند فرد را به سوی تشخیص درست رهنمون شود.

موی مردان

موی بلند و موی كوتاه _ باور غالب این است كه موی كوتاه نشانه‌ی محافظه كاری و سازگاری و موی بلند نشانه‌ی ماهیتی هنری و عصیان‌گری است. این باور گهگاه درست می‌نمایاند؛ ولیكن در همه‌ی موارد این گونه نیست, زیرا موهای بسیار كوتاه می‌تواند نشانه‌ی موارد زیر باشد:


فرد احتمالاً اهل ورزش است؛
در حال طی كردن دوره‌ی نظام بوده و یا این كه در گذشته یك نظامی بوده است؛
شخص در سازمان و یا اداره‌ای كار می‌كند كه مجبور است مویش را كوتاه نگه دارد؛ این امر می‌تواند نشان‌گر گرایشات هنری، عصیان‌گری و مدگرایی باشد (در صورتی كه مو به طور غریبی رنگ شده باشد و یا این كه بسیار كوتاه باشد)؛


ممكن است نشانه‌ی محافظه‌كاری فرد باشد؛
احتمالاً شخص به نوعی مشغول درمان بوده و یا این كه این امر از ضرورت درمانی ناشی شده است؛


احتمال دارد فرد این گونه بپندارد كه جذابتر می‌نمایاند؛
فرد به دلیل راحتی و سهولت كاری، موی كوتاه را ترجیح می‌دهد.


اگر چه تامل در خصوص موارد بالا می‌تواند برای تشخیص ماهیت اشخاص راهگشا باشد، لیكن بسندگی صرف به این ذهنیات و كلیشه‌ها می‌تواند بازدارنده باشد.


موی آراسته: مردی كه با موی آراسته، سشوار كرده و تافت زده ظاهر می‌شود و این امر را با لباس و كفش گرانقیمت همراه می‌كند، خواهان به رخ كشیدن موقعیت و پایگاه غبطه‌برانگیز اجتماعی و شغلی خود است.


این حالت می‌تواند نشانه‌ی كامیابی اقتصادی، خودمهم پنداری و اثرگذاری بر روی دیگران باشد. معمولاً مردان این گونه برای موی سر خویش سرمایه‌گذاری پولی و زمانی نمی‌كنند. در هر حال، استنباطی كه از این حالت می‌توان كرد این است كه چنین مردانی بدین وسیله قدرت، توان مالی و برتری پایگاه اجتماعی خویش را به رخ دیگران می‌كشند.


بعلاوه، همین برداشت را می‌توان به ناخن‌های آراسته نیز تعمیم داد.

شخصیت شناسی چهره/شخصیت درونی افراد را از روی چهره آنها تشخیص دهید

 

نشانه‌های مرتبط با ریزش، كم پشتی و طاسی سر


مردانی كه معدود تارهای موی باقیمانده بر روی سر خود را با دقت و وسواس محسوسی شانه می‌كنند و به اصطلاح به آن حالت می‌دهند, در واقع بدین وسیله خودخواهی خود را نشان داده و در عین حال نسبت به قضاوت و داوری دیگران غافل هستند. زمانی كه من با چنین مردانی برخورد می‌كنم، نخستین سوالی كه به ذهنم خطور می‌كند این است كه آیا این مرد نمی‌داند كه ما چشم داریم و همه چیز را می‌بینیم. نكته‌ی قابل توجه این كه این برداشت‌ها وحی منزل نیست و در همه‌ی حالات استثنا به چشم می‌خورد.


استفاده از كلاه گیس و كاشتن و ترمیم موی سر: مردانی كه با ترمیم موی سر خویش كم پشتی و یا ریزش آن را جبران می‌كنند, بدین وسیله نخوت و فقدان اعتماد به نفس خویش را نشان می‌دهند. بعلاوه، بدین وسیله فرد با جذاب نشان دادن خویش اعتماد به نفس از دست رفته را كسب می‌كند. در هر صورت، از نشانه‌های این نوع اقدامات ترمیمی مردان می‌توان به مواردی چون برخورداری از امكانات مادی، نقص زدایی و ظاهر گرایی اشاره كرد.


استفاده از انواع كلاه‌ها: مردان طاسی كه از كلاه بیس‌بال برای پوشش این نقیصه‌ی خود استفاده می‌كنند، در واقع در برابر پیر شدن از خود مقاومت نشان می‌دهند. در این ارتباط باید به این نكته توجه كرد كه بسیاری از مردان طاس برای حفاظت از فرق و كاسه‌ی سر خویش در برابر آفتاب سوزان از این كلاه‌ها استفاده می‌كنند؛ لیكن اگر مردان طاس در منزل نیز از این كلاه‌ها استفاده می‌كنند, این امر می‌تواند نشان‌گر فقدان خودباوری و اعتماد به نفس باشد.


موی رنگ شده: مردانی كه موی سر خود را رنگ می‌كنند, عمدتاً خواهان پوشاندن موهای سفید خود هستند و بدین وسیله خود را جوان می‌نمایانند. روشن است كه این وسیله در همه‌ی حالات و مقاطع سنی نمی‌تواند راهگشا باشد. فرضاً چنان چه مرد 75 ساله‌‌ای دارای موهای مشكی یك‌دست باشد, در آن صورت پنهان‌كاری كاملاً بی‌مورد است. در هر صورت, از ویژگی‌های این اشخاص می‌توان به خودخواهی, واقعیت گریزی و بسان كبك عمل كردن اشاره كرد.

موی صورت مردان


ریش و سبیل: برخی از مردم بر این باورند كه ریش و سبیل می‌تواند نشانه‌ی راز آلودگی شخص باشد. باید توجه داشت كه این برداشت درست نبوده و مردان به دلایل مختلف از موی صورت استفاده می‌كنند.


در هر صورت، ریش و سبیل می‌تواند به موارد زیر دلالت كند:


مرد می‌پندارد كه بدین شكل جذاب‌تر می‌نمایاند؛
مرد جوان بدین وسیله خود را سالدار می‌نمایاند؛
با استفاده از ریش، فرد سن و سال و چروك‌های صورت خود را می‌پوشاند؛
فرد بدین وسیله نقص صورت خود را می‌پوشاند؛
مرد ریشو بدین شكل ماهیت عصیانگرانه‌ی خویش را می‌نمایاند؛
مرد در جایی شاغل است كه از این بابت محدودیتی را به شخص تحمیل نمی‌كنند.

دقیقاً به طول و شكل و شمایل ریش و سبیل مردان توجه كنید, زیرا ریش و سبیل‌های بلند می‌تواند گرایشات سیاسی لیبرالیستی مردان را بنمایاند. از سوی دیگر، ریش و سبیل نامرتب، كثیف و ناآراسته می‌تواند نشانه‌ی ویژگی‌هایی چون كاهلی، دلمردگی، اختلالات و عوارض روحی و فیزیكی، فقدان قدرت داوری و سایر كاستی‌ها و نقایص بهداشتی باشد.

موهای سایر قسمت‌ها: ابروان پرپشت و نامرتب و موهای زیاد دماغ و گوش مردان, نشانه‌ی این است كه این اشخاص به ظاهر خویش اهمیتی نمی‌دهند. برخی از این مردان بر این باورند كه مرتب كردن و آراستن موهای این قسمت‌های صورت عملی نادرست و نامردانه است.

مدل موی نامتعارف و نمایان: مدل و یا رنگ موی غیر عادی و نامتعارف می‌تواند دلالت بر موارد زیر داشته باشد:


ماهیت ناسازگار؛
فرد ماهیتی عصیانگرانه و شورشی دارد؛
فرد شیفته‌ی ماجراجویی است؛
فرد گرایشات مدپرستانه و هنری دارد؛
فرد دارای شغلی نامتعارف بوده و سبك زندگیش نامتعارف است؛
شخص بدین وسیله خواهان عضویت در یك گروه هم سال خاص است؛
سازگاری با مدل‌‌های غالب و حاكم در اجتماع؛
بی‌توجهی به صورت‌های ظاهر؛
میل به منحصر به فرد بودن و جلب توجه كردن؛
تاثیرات فرهنگی (سن و سال فرد, نژاد و گروه‌های مختلف اجتماعی).

موی زنان


مدل موی زنان در قیاس با چگونگی موی مردان محدودیت چندانی ندارد, زیرا مردم آسان‌تر انواع مدل موی سر زنان را می‌پذیرند، چون مدگرایی عمدتاً از آن جنس مونث است. با این وجود، موی سر نمایان و نامتعارف زنان نیز تعابیر و تفاسیر خاص خود را دارا می‌باشد.


موهای كوتاه و بلند: بر اساس فرهنگ ما, جوانی و جذابیت جسمانی زنان با موی بلند تعریف و تبیین می‌شود. به همین دلیل، بلندی و كوتاهی موی زنان تفاسیر خاص خود را دارا می‌باشد. حال اگر علیرغم این نگرش فرهنگی زنی مویش را كوتاه نگه دارد، باید به موارد زیر توجه كرد:


موی زیبا، كوتاه و آراسته – این حالت می‌تواند نشان‌گر تمایلات هنری فرد بوده و در عین حال از برخورداری مالی حكایت كند. باری، هزینه كردن مبلغ قابل توجهی از درآمد برای آرایش مو می‌تواند نشانه‌ی اهمیت دادن به ظاهر شخصی، میل به پذیرفته شدن, اهمیت دادن به نظرات دیگران و احتمالاً عدم ایمنی باشد.


موی كوتاه معمولی زنان _ چون نگه داشتن موی بلند دشوار و هزینه بر است, بسیاری از زنان موی خود را كوتاه می‌كنند تا از دنگ و فنگ نگهداری موی بلند در امان باشند. در هر صورت, از نشانه‌های بارز این حالت می‌توان از عملگرایی فرد نام برد، به ویژه اگر این حالت با سایر ویژگی‌های عملگرایی همراه شود.


موی بسیار كوتاه سبب توجه دیگران می‌شود _ چنان چه لباس زنی زرق و برق دار و زننده باشد، جلب توجه كردن این حالت مو نمود می‌یابد.


احتمال دارد كه موی بسیار كوتاه دلالت بر ضرورت‌های درمانی داشته باشد _ فرضاً، زنانی كه شیمی درمانی می‌شوند، چاره‌ای جز این ندارند.

در رابطه با موهای بلند باید موارد زیر را از نظر گذراند:


چون فرهنگ ما موی بلند را نشانه‌ی جذابیت و زیبایی می‌داند، زنی كه بیش از چهل سال سن دارد و در عین حال موهایش را به طور نمایانی بلند نگه می‌دارد، در برابر پیر شدن از خودش مقاومت نشان می‌دهد و ادا و اطوار جوانان و چشم نوازان را در می‌آورد. از ویژگی‌های این زنان می‌توان به مواردی چون ذهنیت گرایی، رویاپردازی و واقعیت‌گریزی اشاره كرد.


موی بلند نمایان یك زن ممكن است حالت چشم‌نوازی نداشته باشد و این كیفیت سبب شود كه بپندارد كه بدین شكل جذابیت جنسی محسوسی كسب می‌كند.


موی بلند نامتعارف می‌تواند نشانه‌ی عصیانگری و ماهیت شورشی بر علیه آداب و سنن دست و پا گیر و بازدارنده باشد، زیرا بسیاری از زنان موی بلند نمایان را نشانه‌ی آزادی و فارغ بودن از هر گونه محدودیتی می‌دانند. حال اگر نوع لباس زن این برداشت را تقویت كند، در آن صورت این نشانه انكار ناپذیر می‌شود.


موی بلند كثیف و ژولیده می‌تواند نشان‌گر خصوصیاتی چون فقدان قوه‌ی تشخیص و داوری, بیماری, كاهلی و تنبلی، تن‌آسایی، ماهیتی شورشی، دلزدگی و لاقیدی شخص باشد. در صورت كثیف بودن موی سر، برای خواندن زنان لازم است كه به سایر شاخص‌های بهداشتی نیز توجه شود.


موی پوش داده: پوش دادن مو می‌تواند نشان‌گر سالمندی زن بوده و در عین حال می‌تواند نمایانگر ناحیه‌ی زیستی زن باشد. فرهنگ حاكم بر مناطق مختلف سبب می‌شود كه اشخاص اولویت و ارجحیت فرهنگی را در ظاهر خویش دخالت دهند.


این حالت تا حدی كم پشتی مو را جبران می‌كند و هم این كه سبب صرفه‌جویی در هزینه‌های آرایشی می‌شود.


رنگ مو: رنگ كردن مو در بین این جنس طبیعی است. مگر آن كه زنی مویش را به طور نامتعارفی رنگ كرده باشد و این رنگ كاملاً به چشم بخورد. از سوی دیگر، چنان چه زنی سفیدی مویش را با رنگ كردن بپوشاند، این امر می‌تواند گویا باشد. برای مثال، این اشخاص متوسل به تمارض و وانمود كردن نشده و واقعیت سنی خویش را به راحتی پذیرا می‌شوند. در برابر این گروه، اشخاصی هستند كه به دلایل حساسیت‌های آلرژیكی اقدام به رنگ كردن نمی‌كنند. در هر صورت، در هنگام خواندن شخصیت زنان باید ظرایفی از این دست نیز لحاظ شود.


موی صورت و تن زنان: در ایالات متحده، هنجار غالب فرهنگی این است كه زنان موهای زیر بغل را زدوده و پاهای خود را عاری از هر گونه موی زبر سازند. به علاوه، موهای ابرو نیز باید آراسته باشد. زنی كه هراسی از رویش مو در تنش ندارد, باید به فرهنگ دیگری تعلق داشته باشد. باری، زنی كه در ایالات متحده متولد شده باشد، ولیكن اقدام به زدودن موهای نواحی مختلف تنش نكند، می‌تواند نشانه‌هایی چون عصیانگری، دلبستگی به باور رهایی و طبیعت باوری را به دست دهد. از سایر نشانه‌ها نیز می‌توان به افسردگی، كاهلی، دلزدگی و راحت طلبی اشاره كرد. از سوی دیگر زنی كه دستی به سر و صورت خویش نمی‌كشد و نسبت به موهای پراكنده‌ی صورت و ابروی خود بی‌توجه است، بدینسان اعتراض خود را نسبت به هنجارها و قیودات تحمیلی جامعه می‌نمایاند و اهمیتی به نظر دیگران در این خصوص نمی‌دهد. بعلاوه, شاید كیفیت بزرگ شدنش بر اساس باورهای خاصی بوده باشد.

منبع:persianv.com


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
علی هلالی 1395/06/16 08:40
مطالب جالبی دارید که من انچه که به سودخودم بود خواندم اماانسان موجود ناشناخته ایست که ظاهراو یک دهم باطن اوست به نظر من امتحان کردن افرادباطن انهارا اشکار میکند حتی خداوندکه ماراآفریده ماهمیشه امتحان میکندانهایی که دوست ویاهمسرخودرامی ستایندنه به دلیل گردی صورت و... نه دراصل بدلیل قبولی انها درزمان امتحان است خلاصه این هم نظر منه.
alborz-pic alborz پاسخ داد:
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.